Fertilizer and Soil Conditioner
 
   
  บริษัท บีเค รุ่งเรืองพืชผล ในเครือบีเคจี เป็นผู้จำหน่ายสินค้าปุ๋ยธาตุรอง, สารปรับปรุงดิน และสารปรับคุณสมบัติของน้ำ
   
 
   
 
   
 

Thunder Cal
ยิปซั่มในรูปผง ที่มีความละเอียดสูงจึงสามารถแตกตัวได้ง่าย ให้ผลตอบสนองต่อพืชได้เร็ว เหมาะทั้งการใช้เป็นปุ๋ยธาตุรอง และสารปรับปรุงดิน แก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ดินแน่น ดินดาน ดินเค็ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต สินค้าได้รับมาตรฐานปัจจัยในการผลิตพืชอินทรีย์


 
 
 

Thunder Max
ยิปซั่มธรรมชาติ เสริมธาตุแมกนีเซียม ที่เป็นประโยชน์กับพืช ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารรองครบ สร้างความแข็งแรง และเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพ


 
 
 

Fermix Grand
เฟอมิกซ์ แกรนด์์™ เป็นสารปรับปรุงดินและให้ธาตุอาหารรองแก่พืชในรูปเม็ด ประกอบด้วย ยิปซั่มธรรมชาติ 95% และแมกนีเซียมซัลเฟต 5% ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย และให้ธาตุอาหารรองที่สามารถเคลื่อนที่และดูดซึมได้แก่พืชครบทั้ง 3 ธาตุ ได้แก่

แคลเซียม เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ ช่วยในการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ปลายยอด ช่วยในการสร้างโปรตีนและในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

กำมะถัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน, ไวตามิน, และกลิ่นหอมในผล ช่วยในการดูดซึมปุ๋ยไนโตรเจน และเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนในพืชตระกูลถั่ว

แมกนีเซียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์์ที่ทำให้พืชมีสีเขียวเข้ม ช่วยในขบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจ การทำงานของระบบเอนไซม์ การดูดธาตุฟอสฟอรัส และในการเคลื่อนที่ของน้ำตาลในพืช


 
 
 

Fermix Gold
เฟอมิกซ์ โกลด์์ ™ เป็นสารปรับปรุงดินและให้ธาตุอาหารรองแก่พืชในรูปเม็ดชนิดพิเศษ ประกอบด้วย ยิปซั่มธรรมชาติ 79%, แมกนีเซียมซัลเฟต 20%, และซิงค์ซัลเฟต 0.2% ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย และให้ธาตุอาหารรองที่สามารถเคลื่อนที่และดูดซึมได้แก่พืชครบทั้ง 3 ธาตุ ได้แก่

แคลเซียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ ช่วยในการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ปลายยอด ช่วยในการสร้างโปรตีนและในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

กำมะถัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน, ไวตามิน, และกลิ่นหอมในผล ช่วยในการดูดซึมปุ๋ยไนโตรเจน และเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนในพืชตระกูลถั่ว และ

แมกนีเซียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลด์ที่ทำให้พืชมีสีเขียวเข้ม ช่วยในขบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจ การทำงานของระบบเอนไซม์ การดูดธาตุฟอสฟอรัส และในการเคลื่อนที่ของน้ำตาลในพืช และยังให้ธาตุอาหารเสริมในส่วนของสังกะสี ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอ็นไซม์หลายชนิด และช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ของพืช >


 
 
 

Mag Speed
ธาตุแมกนีเซียมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชในรูปแบบที่ละลายน้ำ
ได้ดี ทำให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว

ธาตุแมกนีเซียมมีความสำคัญต่อขบวนการสรส้างพลังงาน การสร้างอาหาร และการสะสมอาหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล ลดปัญหาการหลุดร่วงของผล พืชทีได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจะทำให้ใบของพืชสมบูรณ์ตลอดเวลา จึงส่งผลดีต่อผลผลิต

แมกสปีด สามารถใช้ผสมกับวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิด ช่วยเสริมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์


 
 
 

Multi Champ
มัลติแชมป์ เป็นธาตุอาหารสูตรเข้มข้น ในรูปคีเลท อีดีทีเอ (Chelated with EDTA) ที่ละลายน้ำได้ดี และดูดซึมได้ง่าย โดยผลิตในรูปแบบเม็ดละลาย (WDG) ใช้ได้ทั้งระบบฉีดพ่นทางใบ การให้ปุ๋ยในระบบท่อ และยังสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับการทำปุ่ยอินทรีย์ชนิดน้ำ

มัลติแชมป์ ช่วยให้กระบวนการสังเคราะห์แสง และปรุงอาหารของพืชมีประสิทธิภาพสูงสุด พืชสามารถสะสมอาหาร สร้างใบ ตาดอก และสร้างผลได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้การติดผลทำได้เร็ว ป้องกันการขาดธาตุอาหารรองที่สำคัญ ให้ผลผลิตและมีคุณภาพสูง ผลใหญ่ รสชาติดี สีสันสวยงาม ทนทานต่อการขนส่ง เหมาะสำหรับใชร่มกับปุ๋ยเกล็ดทุกชนิด


 
 
 

Zinc BK
สังกะสีในรูปแบบเข้มข้น ช่วยสร้างความแข็งแรง และเสริมสร้างความสามารถในการสะสมแป้งและน้ำตาล สังกะสี สามารถลดปัญหาการพักตัวของพืชในฤดูหนาว โดยเฉพาะอาการใบแดงของข้าวเมื่อกระทบอากาศหนาว หรือสภาวะร้อนจัด สามารถเพิ่มผลผลิตในใบพืชที่มีการสะสมแป้งและน้ำตาล โดยเฉพาะพืชอุตสาหกรรม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ปาล์ม และยางพารา