สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
ส่งใบสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เครือบริษัทบีเคจี
 


242/2 ซอยศาลเจ้าคลองเตย ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-654-5770 ถึง 72

Email : career@bkgmax.com